Skip to content

In de H. Nicolaaskerk in Odijk vond op donderdag 20 juni jl. – Sacramentsdag – een Lof plaats met als thema ‘Dit is mijn Lichaam’.

Bij het Lof was er volkszang o.l.v. Irina Boronjenkova, piano, met bekende  Nederlandse liederen en in het Latijn.

Aansluitend was er de gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de dagkerk. In de Mariakapel werden kaarsjes gebrand.

Het Lof is een namiddag- of avondviering, waarin – naast het uitstellen van het Allerheiligst Sacrament in een monstrans – wordt gebeden en liederen worden gezongen.

 

 

 

 

de Heilige Nicolaaskerk in Odijk

Back To Top
Zoeken