Skip to content

Het is niet verkeerd om iemand die u vertrouwt te vragen te helpen bij het regelen van de financiën. Maar het is verstandiger om daar iemand speciaal voor aan te wijzen en dat vast te leggen in een levenstestament.

Het levenstestament is een soort draaiboek met instructies. Wat moet er gebeuren wanneer u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen?

Alle wensen op papier
In het levenstestament kunnen allerlei zaken worden opgenomen. Niet alleen financiële zaken, maar ook medische kwesties zoals reanimatie of euthanasie en zelfs de zorg voor de hond. Maar het belangrijkste onderdeel van het levenstestament is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon die volledig op de hoogte is van alle wensen.

Zet daarom eerst alle wensen op papier en bespreek die met de vertrouwenspersoon, zodat volstrekt duidelijk is wat er van elkaar wordt verwacht. Kies eventueel voor een toezichthouder die regelmatig de handelingen van de vertrouwenspersoon controleert.

Deze afspraken kunnen vervolgens worden vastgelegd in het levenstestament.

De notaris is de aangewezen persoon om het levenstestament op te stellen, al is dat niet verplicht. De notaris heeft natuurlijk wel heel veel kennis in huis om te adviseren over de inhoud van het levenstestament en volgt een protocol dat misbruik moet voorkomen.

Bovendien heeft een notariële akte vaak een sterkere bewijskracht dan een zelf opgesteld document.

De notaris bewaart het levenstestament in zijn kluis en de opsteller krijgt een officiële kopie.

Het levenstestament kan ook worden geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister.

De kosten voor een levenstestament bedragen tussen 300 en 800 euro, afhankelijk van de omvang.

Wilt u meer weten over het vastleggen van uw wensen ten aanzien van de uitvaart? Bel (030) 656 31 62 (dag en nacht bereikbaar) of klik HIER voor contact.

Lees ook het bericht Steeds meer levenstestamenten.


Miltenburg Uitvaartverzorging biedt uitvaartbegeleiding in midden Nederland.

 

Back To Top
Zoeken