Skip to content

Als er kinderen in het spel zijn bij een overlijden, proberen we bij Miltenburg Uitvaartverzorging altijd extra aandacht voor hen te hebben. We geven ouders tips over wat ze wel en niet kunnen zeggen of doen. Veel ouders hebben de neiging om de werkelijkheid te verzachten voor kinderen, zodat de dood voor hen wat minder erg is. Toch kan dit averechts uitpakken, vooral bij hele jonge kinderen. Zij kunnen opmerkingen letterlijk opvatten, waardoor er lastige misverstanden kunnen ontstaan. Het gevolg kan zijn dat kinderen zich pas later realiseren wat er eigenlijk gebeurd is. En als ze pas later verdrietig worden, wordt de rouw soms niet meer herkend door de omgeving. Voor kinderen kan dat zelfs betekenen dat ze volwassenen minder gaan vertrouwen. Zo leggen we graag aan ouders uit dat ze geen verband moeten leggen met slapen. Een kind kan dan namelijk angst krijgen om zelf te gaan slapen.

Ook de associatie met ziek zijn kunnen ouders beter proberen te vermijden. Zeker als kinderen nog geen onderscheid kunnen maken tussen ernstige en minder ernstige ziektes. Dan is het essentieel om heel goed uit te leggen dat een beetje ziek zijn niet hoeft te betekenen dat je dood zult gaan. Voor kinderen is het belangrijk om goed te weten wat dood zijn is. Bij iemand die dood is klopt het hart niet meer, hij of zij is koud, kan niet meer bewegen, voelt geen pijn. Hij of zij kan ook niet meer praten, zien en horen. Kinderen begrijpen dit nog beter als ze in de gelegenheid worden gesteld om de dode te zien. Uiteraard is het dan belangrijk dat kinderen en ouders eerst een goed gesprek hebben, zodat ze voorbereid zijn op wat ze gaan zien. Daarna moeten ze dit zelf nog willen en ze moeten de keuze kunnen maken om “nee” te zeggen.

Onze ervaring is dat als ouders hun kinderen eerlijk informeren, kinderen prima kunnen aangeven wat ze voelen en wat ze zelf willen. En dat kan een hoop onnodige spanning wegnemen, bij kinderen én bij ouders.

Als u meer wilt weten over onze persoonlijke werkwijze, neem dan CONTACT met ons op. U kunt altijd bij ons terecht.

Miltenburg Uitvaartverzorging biedt uitvaartbegeleiding in midden Nederland.

Back To Top
Zoeken